Начин на плащане

Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора.

Банкова сметка на Туроператор „Гранити“ ЕООД

Банка ДСК,
BIC кода на ДСК: STSABGSF
Сметка в лева IBAN: BG16STSA93000023378936