Среден Сезон Висок Сезон
  16/06/2020-30/06/2020 01/07/2020-31/08/2020
01/09/2020-30/09/2020
 

Цена

 

159 179
Цена за 3-ти Възрастен

 

139 159
Дете 0 – 3г. безплатно безплатно
Дете 3 –  12г. 125 145